| Azərbaycanca | English
Ana səhifə SAM haqqında Tədbirlər Media Nəşrlər Vakansiyalar Fotoqalereya Qarabağ

Əməkdaşlar

2013-02-28 01:02:10


 

  
 
Cavid Vəliyev

Xarici Siyasət Məsələlərinin təhlili şöbəsinin müdiri 
Beynəlxalq Münasibətlər üzrə fəlsəfə doktoru
İstiqamət: Türkiyə Respublikasının daxili və xarici siyasəti

Elektron ünvan: cavid.veliyev@sam.gov.az
 
Rövşən İbrahimov

Xarici siyasət məsələlərinin təhlili şöbəsinin müdiri
Siyasətşünaslıq (beynəlxalq münasibətlər) üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İstiqamət: beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq təşkilatlar, Azərbaycan xarici siyasəti, beynəlxalq münaqişələr, təhlükəsizlik, enerji təhlükəsizliyi

   


  Tahirə Allahyarova

Daxili siyasətin təhlili şöbəsinin müdiri
Professor
İstiqamət: Daxili siyasətdə milli inkişafın prioritetləri (modernləşmə, demokratikləşmə, milli-mənəvi inkişaf; elmə və biliyə əsaslanan cəmiyyət quruculuğu məsələləri)

Elektron ünvan: tahira.allahyarova@sam.gov.az
   
  Məsiağa Məhəmmədi

Xarici Siyasət Məsələlərinin təhlili şöbəsinin baş elmi işçisi
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
İstiqamət: İran İslam Respublikasının daxili və xarici siyasəti

Elektron ünvan: mesiaga.mehemmedi@sam.gov.az 

 
     

  Tomris Vəliyeva

Elmi işçi
Xarici Siyasət Məsələlərinin  təhlili şöbəsi
Beynəlxalq münasibətlər üzrə magistr
İstiqamət: Aİ-Azərbaycan münasibətləri, Aİ-nin təhlükəsizlik məsələləri

Elektron ünvan: tomris.valiyeva@sam.gov.az
   
   
   
Əfsanə Məmmədova

Aparıcı elmi işçi
Xarici Siyasət Məsələlərinin təhlili şöbəsi
Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru  
İstiqamət: Orta və Yaxın Şərqdəki ictimai-siyasi və təhlükəsizlik məsələləri, dini dəyişikliklər,münaqişələrin dinamikası, bölgənin sosial-mədəni və iqtisadi mühitinin tədqiqi

Elektron ünvan: afsana.mammadova@sam.gov.az


   

  

İlqar Qurbanov 


Elmi işçi

Xarici Siyasət Məsələlərinin təhlili şöbəsi

Beynəlxalq Münasibətlər və Diplomatiya üzrə magistr

İstiqamət: Avropa İttifaqı, Enerji Təhlükəsizliyi (təbii qaz, boru kəmərləri, risklər), Regional Təhlükəsizlik (Cənubi Qafqaz kontekstində)   


Elektron ünvan: ilgar.gurbanov@sam.gov.az


 


 


     

          Fuad Çıraqov 

Aparıcı elmi işçi
Xarici Siyasət Məsələlərinin təhlili şöbəsi 
İstiqamət: ABŞ-ın daxili və xarici siyasəti, milli təhlükəsizlik, Gürcüstanın daxili və xarici siyasəti
         Elektron ünvan: fuad.chiragov@sam.gov.az
  Mahir Hümbətov

Aparıcı elmi işçi
İqtisadiyyatın təhlili və qloballaşma məsələləri şöbəsi
İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktorluğuna namizəd
İstiqamət: iqtisadiyyat, maliyyə və bankçılıq, qloballaşma, beynəlxalq təşkilatlar və beynəlxalq maliyyə institutları, yaşıl iqtisadiyyat, alternativ enerji, özəl sektor və biznes mühiti, dövlət özəl əməkdaşlığı
Mütəxəssis: iqtisadiyyat/maliyyə/investisiyalar, siyasi iqtisad, dinlər, etika, İslam iqtisadiyyatı/maliyyəsi/hüququ, Orta Şərq və Şimali Afrika, Müsəlman ölkələri, korporativ sosial məsuliyyət, idarəetmə, iqtisadi siyasət, davamlı inkişaf, rəqabətlilik, layihə idarəetməsi, insan inkişafı

Elektron ünvan: mahir.humbatov@sam.gov.az


   
 
Gülmira Rzayeva

Aparıcı elmi işçi 
İqtisadiyyatın təhlili və qloballaşma məsələləri şöbəsi
Qlobal məsələlər üzrə elmlər magistri
İstiqamət: Qara dəniz-Xəzər hövzəsinin enerji təhlükəsizliyi, Azərbaycanın enerji siyasəti

Elektron ünvan: gulmira.rzayeva@sam.gov.az
  
  Şahmar Hacıyev

Aparıcı Elmi işçi
İqtisadiyyatın təhlili və qloballaşma məsələləri şöbəsi
Beynəlxalq iqtisadi və siyasi araşdırmalar üzrə elmlər magistri
İstiqamət: Enerji təhlükəsizliyi, enerji-iqtisadiyyat, alternativ enerji mənbələri, yaşıl biznes və yaşıl texnolojiya

Elektron ünvan:shahmar.hajiyev@sam.gov.az

 
         
       


  Rauf Qaragözov

Baş elmi işçi
Daxili siyasətin təhlili şöbəsi
Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
İstiqamət: Münaqişələrin həllində sosial-psixoloji aspektlərin təhlili, kollektiv yaddaş, milli identikliyin formalaşması

Elektron ünvan: Rauf.Garagozov@sam.gov.az


   

 
Elnara Qəribova

Elmi işçi
Daxili siyasətin təhlili şöbəsi
Avropa İttifaqı və Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər/Avropa İttifaqı Hüququ üzrə doktorant
İstiqamət: Avropa İttifaqı Hüququ, Dövlət Hüququ və Konstitusional Hüquq

Elektron ünvan: elnara.garibova@sam.gov.az
 
         

 

   

Orxan Bağırov

Elmi işçi

İqtisadiyyatın təhlili və qloballaşma məsələləri şöbəsi

Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi üzrə doktorant

İstiqamət: Makroiqtisadiyyat, regional və qlobal iqtisadi münasibətlər


Elektron ünvan:orkhan.baghirov@sam.gov.az


   
   

Şəbnəm Məhərrəmova


Elmi işçi

İctimaiyyətlə əlaqələr

İnkişaf və Beynəlxalq əməkdaşlıq elmləri üzrə magistr

İstiqamət: Alternativ enerji, dayanıqlı inkişaf, innovativ texnologiyalar


         Elektron ünvan: shabnam.maharramova@sam.gov.az

   
  Ayaz Rzayev

Elmi işçi
Xarici Siyasət Məsələlərinin təhlili şöbəsi
Beynəlxalq Münasibətlər və Şərqi Avropaşünaslıq üzrə magistr

İstiqamət: Şərqi Avropada ictimai-siyasi və regional təhlükəsizlik məsələləri, Şərqi Avropa ölkələrinin xarici siyasəti, regiondakı münaqişələrin dinamikası


Elektron ünvan:  ayaz.rzayev@sam.gov.az
   
  Əfqan Vəliyev

Elmi işçi
Daxili siyasətin təhlili şöbəsi Sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru
İstiqamət: Daxili siyasətdə sosial-siyasi və ictimai məsələlərin sosioloji təhlili və müasir, mədəni və demokratik cəmiyyət quruculuğu proseslərinin elmi metodlar vasitəsilə araşdırılması

Elektron ünvan: afgan.valiyev@sam.gov.az
                                               

: 31181